TRƯỜNG MẦM NON TRÀM CHIM

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG: 02773.827293

Ảnh đại diện Họ và tên Chức vụ Địa chỉ mail
  Nguyễn Ngọc Hường Hiệu trưởng thanhlap1966@gmail.com
  Trần Thị Thúy Kiều Phó Hiệu trưởng kieutran2505@gmail.com
  Ngô Thùy Dung Phó Hiệu trưởng ngothuydung07@gmail.com
 
Máy thường trực 02773.827293  
Email: truongmntramchim.pgd.tamnong@gmail.com
Giáo viên, nhân viên  đơn vị Nhiệm vụ phụ trách/Số điện thoại/ Emial
Nhiệm vụ Di động Email
Nguyễn Thị Xuân Mai Kế toán – Văn thư 0916.939282 xuanmai3010@gmail.com
Trần Thị Kim Xuân Y tế trường học 0376.763869 kimxuan1803@gmail.com
Trần Thị Ngân Nhân viên phục vụ 0939.897032 ngan.tamnong@gmail.com
Võ Thị Diễm Giáo viên 0355.672655 vodiem.lapvo@gmail.com
Triệu Thị Kim Chi Giáo viên 0945.142042 kimchinhannghia@gmail.com
Lương Thị Tuyết Hương Giáo viên 0333.093355 tuyethuong.mn@gmail.com
Phạm Thị Hồng Cúc Giáo viên 0834.211203 phamhongcuc1983@gmail.com
Huỳnh Thị Tú Trinh Giáo viên 0382.394099 huynhtrinh4099@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Kiều Giáo viên 0966.699774 thanhkieu8799@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên 0939.630496 kakaonguyen2510@gmail.com
Hồ Tiểu Thư Giáo viên 0939.704200 thuvy200@gmail.com
Trần Thanh Quyên Giáo viên 0947.559319 tranthanhquyen13579@gmail.com
Nguyễn Thị Điền Giáo viên 0396.935171 ngdien0311@gmail.com
Hồ Tuyết Mai Giáo viên 0939.772665 hotuyetmai2210@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Thư Giáo viên 0986.786419 vitcontieuthu15@gmail.com
Lê Bích Thư Giáo viên 0567.186704 lebichthu030193@gmail.com
Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 0853.659159 nthangmntc@gmail.com
Đinh Thị Muội Giáo viên 0343.769874 anlanh21051985@gmail.com
Tôn Thị Thương Giáo viên 0795.432633 ThiThuong2201@gmail.com