Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Số: 34/TTr-MNTC 22/04/2019Trường MN Tràm Chimtờ trình tổ chức cho trẻ MG 5 tuổi tham quan trường Tiểu học Tràm Chim 1 Tải về
Số: 45/TTr-MNTC20/05/2019Trường MN Tràm ChimTờ trình về việc tổ chức cho CBGV – CNV tham quan du lịch Hà Tiên năm học 2018-2019 Tải về
Số: 42/KHLT-MNTC.BĐDCMHSTrường MN Tràm ChimKế hoạch về việc tổ chức giữ trẻ trong hè năm học 2018 - 2019 Tải về
Số: 44/TTr-MNTCTrường MN Tràm ChimTờ trình về việc thực hiện giữ trẻ trong hè năm học 2018 – 2019 Tải về
MNTCcông văn Tải về
Số: 43/KH-MNTC13/05/2019Trường MN Tràm ChimKe hoạch về việc tổ chức cho CBGV – NV tham quan du lịch Hà Tiên năm học 2018 - 2019 Tải về
Số: 33/KH-MNTC12/04/2019Trường MN Tràm ChimKế hoạch tổ chức cho các cháu Mẫu giáo 5 tuổi tham quan, học tập kinh nghiệm tại trường Tiểu học Tràm Chim 1 Năm học: 2018 - 2019 Tải về
Số: 66/KH-MNTC 11/09/2018Trường MN Tràm ChimKẾ HOẠCH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019 Tải về
Số: 70/KH-MNTC10/09/2018Trường MN Tràm ChimKế hoạch phát động phong trào thi đua “03 Sạch” trong đơn vị năm học 2018 - 2019 Tải về
Số: 86/KH-MNTC03/10/2018Trường MN Tràm ChimKế hoạch tiếp tục duy trì xây dựng trường đạt chuẩn Xanh - Sạch – Đẹp năm học 2018 - 2019 Tải về
Số: 79/KH-MNTC03/10/2018Trường MN Tràm ChimKế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm học 2018 - 2019 Tải về